Τα χρώματα είναι ενδεικτικά!! και η εταιρία μας έχει κάθε δικαιωμα να καταργήσει κωδικούς που το απόθεμα έχει σωθεί